TRANG CHỦ » VẬT TƯ - PHỤ KIỆN » Vật tư treo đèn

Bookmark and Share

Tay treo đèn

Mã số Sự miêu tả
   
DA840 Cánh tay thả kính thiên văn 113/200 cm với trục 28mm và ống lót 29mm
DA840D Cánh tay thả kính thiên văn 113/200 cm với trục 28mm và đầu phổ thông 16 / 29mm
   
DA841 Cánh tay thả kính thiên văn 73/123 cm với trục 28mm và ống lót 29mm
DA841D Cánh tay thả kính thiên văn 73/123 cm với trục 28mm và đầu phổ thông 16 / 29mm
   
DA842 Cánh tay thả kính thiên văn 44/65 cm với trục 28mm và ống lót 29mm
DA842D Cánh tay thả kính thiên văn 44/65 cm với trục 28mm và đầu phổ thông 16 / 29mm
   
DA844X25 Cánh tay thả kính thiên văn 138/250 cm với trục 28mm và ống lót 29mm
DA844XD25 Cánh tay thả kính thiên văn 138/250 cm với trục 28mm và đầu phổ thông 16 / 29mm
DA844X30 Cánh tay thả kính thiên văn 163/300 cm với trục 28mm và ống lót 29mm
DA844XD30 Cánh tay thả kính thiên văn 163/300 cm với trục 28mm và đầu phổ thông 16 / 29mm
DA844X35 Cánh tay thả kính thiên văn 188/350 cm với trục 28mm và ống lót 29mm
DA844XD35 Cánh tay thả kính thiên văn 188/350 cm với trục 28mm và đầu phổ thông 16 / 29mm
DA844X40 Cánh tay thả kính thiên văn 213/400 cm với trục 28mm và ống lót 29mm
DA844XD40 Cánh tay thả kính thiên văn 213/400 cm với trục 28mm và đầu phổ thông 16 / 29mm
   
DA240 Ống nối dài 50cm với ống lót đôi 16mm
DA242 Ống nối dài 100cm với ống lót đôi 16mm
Các tin cùng chủ đề