TRANG CHỦ » GIỚI THIỆU

Bookmark and Share

LĨNH VỰC - SẢN PHẨM KINH DOANH

   + Tư vấn, thiết kế đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh, Sân khấu, Văn hoá, Điện tử, Viễn thông, Tin học, Tự động hoá điều khiển;

   +  Xây dựng và lắp đặt trang thiết bị cho Studio và Phòng thu hoà âm;

   +  Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị vật tư chuyên ngành Phát thanh Truyền hình, Điện ảnh, Sân khấu, Văn hoá – Thông tin;

   +  Sản xuất và cung ứng các dịch vụ về Quảng cáo, Quảng bá trên bảng hiệu, pano áp phích, trên sóng Phát thanh Truyền hình, trên mạng viễn thông, internet trong nước và trên các phương tiện đại chúng khác;

   +  Sản xuất, mua bán các phần mềm chuyên dụng cho Phát thanh, Truyền hình và Phần mềm tin học và viễn thông;


 

Các tin cùng chủ đề